Beques academicoesportives per a esportistes d’elit valencians per al 2018

Beques academicoesportives per a esportistes d’elit valencians per al 2018

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ una resolució per la qual es convoquen les beques academicoesportives per a esportistes d’elit del territori valencià per a 2018. La Conselleria destina a aquestes beques un total de 349.200 euros.
Aquestes beques tenen com a finalitat ajudar als i les esportistes d’elit a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut. Aquestes beques tindran una dotació econòmica que oscil·larà entre els 500 i els 2.500 euros.
Entre els requisits necessaris està ser esportista d’elit de nivell A o B, que apareguen en les llistes d’esportistes d’elit publicades des de l’1 de gener de 2017 fins al 10 de maig de 2018 i que no hagen perdut aquesta condició.
Un altre dels requisits és que els sol·licitants complisquen com a màxim 26 anys en 2018 i estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva valenciana, acreditada per la federació corresponent.
La sol·licitud de presentació telemàtica estarà accessible a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es, en l’apartat d’ajudes, beques i subvencions en el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o s’accedirà directament a través de l’enllaç següent: consultar ací
Així mateix, la sol·licitud també podrà presentar-se en paper.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 10 de maig de 2018.

Los comentarios están cerrados