.

.MATRÍCULA DE CICLES GRAU BÀSIC

Serà de forma presencial al centre.

  • Des del 18 al 21 de Juliol en horari de 09:00 a 13:00 hores.
  • Hauràs de portar fotocòpia del DNI i targeta sanitària.

MATRÍCULA DE BATXILLERAT

Serà de forma presencial al centre.

  • Els alumnes de segon curs ja poden pasar per Secretaria a formalitzar la matrícula.
  • Els alumnes de primer curs la podran fer l’última setmana de Juliol (del 25 al 29)

Últimes notícies


ESCOLA DE FAMÍLIES

Des de fa dotze anys tenim a l’institut una Escola de Famílies, amb la intenció d’informar i implicar les famílies en la tasca educativa dels seus fills/es.
Va dirigida a totes les famílies del centre.
Les diferents sessions d’aquesta Escola seran informades puntualment a través de les tutories i figuren també en el calendari escolar de l’agenda de l’alumnat.
Aquesta escola, immersa en l’àmbit escolar, tracta de ser un instrument per a afavorir la formació de les famílies en aspectes relacionats amb l’educació del fills/es.

L’Escola de Famílies és, en definitiva, una oportunitat que l’institut ofereix per a reeducar permanentment i perquè hi haja coherència entre els missatges que els alumnes reben al centre i els que reben dins de la família.
Participar en l’Escola de Famílies és una manera de compartir experiències per a poder valorar la importància que té aprendre, esforçar-se, superar-se, participar, buscar solucions…tot allò encaminat a la formació de l’alumnat.

Durant aquest dotzé curs d’existència de L’ESCOLA DE FAMÍLIES, s’impartiran 5 sessions formatives sobre els següents temes:

29 Novembre, 2021Educar en igualtat per a la no-violència de gènere.
(M.ª Dolores Haro, Educadora Emocional i Mediadora, en coordinació amb la Comissió d’Igualtat)
31 Gener, 2022

Educar per al bon ús de les xarxes socials. Prevenció del Ciberbullying
(M.ª Dolores Haro i Salvador Manzanera)

21 Febrer, 2022Orientació escolar i motivació cap als estudis.
(César Arnau i Jose Sendra, Orientadors del Centre).
2 Maig, 2022L’educació emocional en la família. Alimentació saludable com a font de benestar emocional.
(M.ª Dolores Haro)
23 Maig, 2022L’educació afectivo-sexual en la família. Diversitat sexual i identitat de gènere.
(M.ª Dolores Haro)

Les sessions seran online. Tindran caràcter pràctic i pretendran aconseguir la major interacció amb els representants familiars, per tal d’obtindre el major aprofitament de cara a l’educació dels fills/es.Treball de Recerca en Batxillerat

El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats encaminades a estudiar uns fets, uns fenòmens, unes persones, unes teories o uns objectes, ben delimitats, amb aspectes poc explorats o poc coneguts, amb l'objectiu de esclarir i d'obtenir algun coneixement nou. Es tracta que en grups de no més de tres components, l'alumnat (amb nota mitjana igual o superior a 7 en 4t de l'ESO) realitzi una investigació científica durant el Batxillerat (1r i 2n), sobre qualsevol tema o matèria de l'currículum , dirigida per un professor-tutor. Aquest treball tindrà repercussió en la nota mitjana de 2n curs de batxillerat. La participació de l'alumnat serà de forma voluntària.


Es farà una reunió informativa a principi de curs.


L’IES Gonzalo Anaya de Xirivella va complir el 14-12-2006, 25 anys de trajectòria educativa. En l’actualitat ens trobem en un edifici nou, al qual ens traslladàrem el 26 de març de 2007. Es un dels Instituts més grans de la Comunitat Valenciana, amb 18.000 m2 de parcel·la, amb planta baixa i dues altures, servei de cafeteria, gimnàs, frontó, galotxa, 2 laboratoris, 5 aules d’informàtica, tallers, etc. En l’actualitat contem amb un voltant de 700 alumnes, 90 professors i 7 persones d’administració i serveis.

Els ensenyaments que s’imparteixen són: ESO, Batxillerat i Cicles formatius

Enllaços d'interès