CURS 2020-2021

CURS 2020-2021


Atenció!!: Grups amb classes amb dies alterns

A partir del dimarts 22 de setembre inclòs:

A banda dels grups que ja venien per torns, per tal que es respecte la ratio màxima en les matèries optatives el següents grups vindran al centre en dos torns a partir del dimarts 22 de setembre. En el calendari adjunt teniu els dies corresponents als dos torns.

ESO:

  • Tots els tercers excepte el 3ºE i PMAR3
  • Tots els quarts excepte el PR4

El nombre representa l’ordre dins de la llista de classe!

  • Els grups 3ESO E, PMAR3 i PR4 vindran tots els dies.

CICLES FORMATIUS

  • 1GMM, 1GMT i 1GSM

COVID-19

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Les famílies hauran d’omplir una declaració responsable per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat, de acord amb els protocols determinats en els seus plans de contingència.

Compromís de col·laboració i compliment de els requisits per accedir a centre educatiu

Declaració responsable

 

PRINCIPALS MESURES PREVENTIVES I DE PROTECCIÓ

  • Mesures generals
  • Incorporació de l’alumnat
  • Horari
  • Normes d’entrada i sortida
  • Distribució de l’aula
  • Pati

Matrícula Curs 2020-2021


Demanar cita previa a l’Institut.

961 206 075

Treball de Recerca en Batxillerat

El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats encaminades a estudiar uns fets, uns fenòmens, unes persones, unes teories o uns objectes, ben delimitats, amb aspectes poc explorats o poc coneguts, amb l'objectiu de esclarir i d'obtenir algun coneixement nou. Es tracta que en grups de no més de tres components, l'alumnat (amb nota mitjana igual o superior a 7 en 4t de l'ESO) realitzi una investigació científica durant el Batxillerat (1r i 2n), sobre qualsevol tema o matèria de l'currículum , dirigida per un professor-tutor. Aquest treball tindrà repercussió en la nota mitjana de 2n curs de batxillerat. La participació de l'alumnat serà de forma voluntària.


Es farà una reunió informativa a principi de curs.

Últimes notícies


L’IES Gonzalo Anaya de Xirivella va complir el 14-12-2006, 25 anys de trajectòria educativa. En l’actualitat ens trobem en un edifici nou, al qual ens traslladàrem el 26 de març de 2007. Es un dels Instituts més grans de la Comunitat Valenciana, amb 18.000 m2 de parcel·la, amb planta baixa i dues altures, servei de cafeteria, gimnàs, frontó, galotxa, 2 laboratoris, 5 aules d’informàtica, tallers, etc. En l’actualitat contem amb un voltant de 700 alumnes, 90 professors i 7 persones d’administració i serveis.

Els ensenyaments que s’imparteixen són: ESO, Batxillerat i Cicles formatius

Enllaços d'interès