Admissió i matrícula

Admissió i matrícula

Curs 2019-2020

Alumnat d’ESO i Batxillerat

La reunió informativa amb les famílies de l’alumnat de 6é de primària dels col·legis de primària de Xirivella adscrits a l’institut serà el pròxim 5 de juny de 2019, a les 18 h. en l’Aula d’Usos Múltiples de l’Institut Gonzalo Anaya.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PREPARAR PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA DE 1r D’ESO
  • Fotocòpia del DNI, passaport, permís de residència o NIE (a ser possible, les dues cares hauran de fotocopiar-se en la mateixa pàgina). Si no té cap document dels nomenats, haurà de presentar fotocòpia del llibre de família (pàgina en la qual apareix l’alumnat).
  • Fotocòpia del SIP
  • Original de l’Informe de Salut Escolar (complimentat pel mèdic de família).

Cicles formatius