Browsed by
Autor: jaime

CARTA A LES FAMÍLIES I ALUMNES

CARTA A LES FAMÍLIES I ALUMNES

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius…..

COVID-19. Declaració Responsable de les famílies

COVID-19. Declaració Responsable de les famílies

Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per accedir a centre educatiu Les famílies hauran d’omplir una declaració responsable per a garantir el seu compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat, de acord amb els protocols determinats en els seus plans de contingència. Declaració responsable

XARXA LLIBRES – ENTREGA DE LLIBRES DEL 22 AL 26 DE JUNY

XARXA LLIBRES – ENTREGA DE LLIBRES DEL 22 AL 26 DE JUNY

NORMES Tots han de portar emplenat per duplicat l’imprès de lliurament. Han de portar escrits els llibres que entreguen. Imprès de lliurament: http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128 S’han de portar TOTS els llibres: optatives, troncals, de lliure configuració, etc Els llibres han de portar tots FOLRE o no s’admetran. També han d’estar esborrats, reparats… Alumnes repetidors: pensem que este any és preferible que se’ls queden per al curs vinent, no cal que vinguen al centre. Alumnes nouvinguts: aquests hauran d’estar a l’aguait de matricular-se…

Read More Read More