Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat té com a finalitat la formació general de l’alumnat, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que li permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat pot accedir l’alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El batxillerat forma part de l’educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d’edat.

Al IES Gonzalo Anaya tenim dos  modalitats:

  • Ciències
  • Humanitats Ciències Socials.

El currículum del batxillerat té com a objectiu desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

  • Dominar el valencià i el castellà.
  • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
  • Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que hi influeixen.
  • Comprendre els elements fonamentals de la recerca i del mètode científic.

Curs 2018-2019

1º Batxillerat

GrupTutor
1ºBATX A – Humanitats i Ciències Socials 
1ºBATX B – Ciències 

2º Batxillerat

GrupTutor
2ºBATX – Humanitats i Ciències Socials 
2ºBATX – Ciències 

Prova d’accés a la universitat

Tota la informació en aquest enllaç:

Prova d’accés a la universitat

Relació de matèries que es poden cursar en batxillerat per al curs 2018-2019