Browsed by
Categoria: Batxillerat

EXÀMENS EXTRAORDINARIS JUNY

EXÀMENS EXTRAORDINARIS JUNY

ESO i Batxillerat Els alumnes que tinguen matèries pendents per recuperar podran fer-lo també en aquesta convocatòria. Ho faran a la mateixa hora que l’examen de la matèria que cursen enguany. Si coincideix amb algun altre examen feu-lo saber al professor de la matèria pendent o al Cap d’aqueix Departament per tal de solucionar-ho.

Inscripció de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU): Des del 28 de Maig fins al 31 de Maig

Inscripció de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU): Des del 28 de Maig fins al 31 de Maig

Recordeu que des de hui fins al 31 de maig es realitza la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat. Consulteu models d’exàmens de l’any anterior, el calendari, el procés d’accés i admissió a les universitats i tota la informació en la nostra web. Informació PAU