Cicles formatius

Cicles formatius

Electricitat i electrònica

GFGM Instalacions de telecomunicacions

GFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Fabricació mecànica

FPB Fabricació i muntatge

GFGS Disseny en fabricació mecànica

Informàtica i comunicacions

FPB Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

GFGM Manteniment electromecànic

GFGS Mecatrònica industrial

Manteniment i serveis a la producció

GFGS Prevenció de riscos profesionals


Relació de llibres de text CC. FF.

Cicles formatius Curs 2021-2022