Cicles formatius

Cicles formatius

Electricitat i electrònica

GFGM Instalacions de telecomunicacions

GFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Fabricació mecànica

FPB Fabricació i muntatge
GFGS Disseny en fabricació mecànica
GFGS Curs d'especialització de Fabricació Intel.ligent

Informàtica i comunicacions

FPB Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

GFGM Manteniment electromecànic
GFGS Mecatrònica industrial

Manteniment i serveis a la producció

GFGS Prevenció de riscos profesionals

Energia i aigüa

GFGS Gestió de l'aigüa


Relació de llibres de text CC. FF.

Cicles formatius Curs 2022-2023