Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

L’IES Gonzalo Anaya forma part de Cisco Networking Academy i oferim una forma avantguardista d’aprenentatge integral per ajudar els alumnes a desenvolupar les habilitats de TIC fonamentals i necessàries per a dissenyar, crear i administrar xarxes, així com altres habilitats professionals, com ara la resolució de problemes, la col·laboració i el pensament crític. Els alumnes realitzen activitats d’aprenentatge pràctic i simulacions de xarxa per a desenvolupar habilitats pràctiques que els ajudaran a cobrir una necessitat creixent de professionals de xarxes a tot el món.

Per a més informació premi al logo de CISCO Networking Academy