El centre

El centre

L’IES Gonzalo Anaya de Xirivella va complir el 14-12-2006, 25 anys de trajectòria educativa. En l’actualitat ens trobem en un edifici nou, al qual ens traslladàrem el 26 de març de 2007. Es un dels Instituts més grans de la Comunitat Valenciana, amb 18.000 m2 de parcel·la, amb planta baixa i dues altures, servei de cafeteria, gimnàs, frontó, galotxa, 2 laboratoris, 5 aules d’informàtica, tallers, etc. En l’actualitat contem amb un voltant de 700 alumnes, 90 professors i 7 persones d’administració i serveis.

Els ensenyaments que s’imparteixen són:

  • ESO.
  • Batxillerat (Batxillerat de Ciències i Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials).
  • Formació Professional Bàsica (Fabricació i muntatge, Informàtica i comunicacions).
  • Cicles formatius:

GFGM Instal·lacions de telecomunicacions.
GFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics.
GFGS Diseny en fabricació mecànica.
GFGM Manteniment electromecànic.
GFGS Mecatrònica industrial.
GFGS Prevenció de riscos professionals