Equip Directiu

Equip Directiu

Curs 2020-2021


Director
Juan Antonio Risueno Caballero
Vicedirector
Enrique Clarí Gil
Secretari
Roberto Moreno Silla
Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat
Andrés Olivares Guillem
Cap d’Estudis de Cicles Formatius
Marisa Gimeno Escamilla