Equip Directiu

Equip Directiu

Curs 2021-2022


Director
Juan Antonio Risueno Caballero
Vicedirector
Enrique Clarí Gil
Secretari
Roberto Moreno Silla
Vicesecretaria
Paula Camacho Martínez

Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat
Andrés Olivares Guillem
Cap d’Estudis de Cicles Formatius
Marisa Gimeno Escamilla