EXÀMENS EXTRAORDINARIS JUNY

EXÀMENS EXTRAORDINARIS JUNY

ESO i Batxillerat

Horaris d’ESO

Horaris Batxillerat


Els alumnes que tinguen matèries pendents per recuperar podran fer-lo també en aquesta convocatòria. Ho faran a la mateixa hora que l’examen de la matèria que cursen enguany. Si coincideix amb algun altre examen feu-lo saber al professor de la matèria pendent o al Cap d’aqueix Departament per tal de solucionar-ho.

Comments are closed.