Instal·lació i manteniment – GS

Instal·lació i manteniment – GS

Mecatrònica industrial – Grau Superior

Més informació:
https://fpmantenimiento-disenyo-xirivella.blogspot.com/

Quines ocupacions pots exercir

Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de muntadors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial. Cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Sistemes mecànics.
 • Sistemes hidràulics i pneumàtics.
 • Sistemes elèctrics i electrònics.
 • Elements de màquines.
 • Processos de fabricació.
 • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Configuració de sistemes mecatrònics.
 • Processos i gestió de manteniment i qualitat.
 • Integració de sistemes.
 • Simulació de sistemes mecatrònics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de mecatrònica industrial.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

Empreses on pots realitzar les teues pràctiques.

Empreses on pots realitzar les teues pràctiques.

Possibilitat de realitzar el Cicle en la modalitat FP Dual.

Com s’accedix

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

Titulació que s’obté:

TÈCNIC SUPERIOR EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica industrial permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.