HORARI D’ENTRADA AL CENTRE PER ALS DIES 9 i 10 DE SETEMBRE DE 2021

HORARI D’ENTRADA AL CENTRE PER ALS DIES 9 i 10 DE SETEMBRE DE 2021

Horari d’entrada

Les llistes dels alumnes i els grups als quals pertanyen estaran disponibles al tauler d’anuncis del CENTRE EDUCATIU a partir del 7 de setembre de 2021.

Comments are closed.