INFORMACIÓ CORONAVIRUS

INFORMACIÓ CORONAVIRUS

Bon dia, En relació amb l’alerta internacional sobre el nou coronavirus, hem tingut coneixement sobre alguns casos de conductes discriminatòries cap a nens i nenes, a l’interior de la comunitat educativa. Davant d’això, el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Educació i Formació Professional desitgen transmetre la informació del document adjunt. La desinformació i els prejudicis enfront de l’coronavirus generen discriminació. Fem-front.

Una cordial salutació
Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
Directora general d’Avaluació i Cooperació Territorial

Comments are closed.