INFORMACIÓ IMPORTANT!!!

INFORMACIÓ IMPORTANT!!!

Des de l’IES Gonzalo Anaya volem informar-vos que davant aquesta pandèmia que estem patint, hem de seguir endavant amb la nostra tasca educativa.
En aquesta funció que desenvolupem amb la vostra important col·laboració, anem a iniciar una actuació per mantenir la formació de l’alumnat on line, mitjançant les plataformes d’ITACA, Web famílies, Aula virtual i correu electrònic.
A aquest efecte, durant el temps que es mantinga aquesta pandèmia us estarem enviant comunicacions des dels diferents departaments didàctics, tutories i professorat, les propostes contingudes en les programacions didàctiques, per poder mantenir el seguiment del curs acadèmic que ens imposen les circumstàncies, i sota les directrius de la Conselleria d’educació.
En cas de no haver-ho notificat al seu dia, és molt important en aquests moments que actualitzen els seus correus electrònics per a aquesta comunicació, que es va a veure incrementada per raons òbvies.
Intentem evitar la presència física en l ́ i.e.s. per a eliminar riscos de contagi de virus, i traslladar aquesta comunicació al correu electrònic, sense perjudici de la comunicació telefònica amb el centre educatiu.
Confie que entre tots i totes puguem normalitzar aquesta situació en l’àmbit formatiu i aconseguir els objectius que ens mouen en aquesta tasca social. Seguint els protocols superarem aquest virus.
Una salutació afectuosa.
L’equip directiu

Comments are closed.