Contacte

Contacte

A la secretaria de l’IES Gonzalo Anaya podràs obtindre informació administrativa i gestionar els tràmits relacionats amb els cursos que s’imparteixen al centre.

En l’actualitat i d’acord amb el punt sisé de la RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19, es prioritza l’atenció telefònica i telemàtica, respecte de la presencial.

Si fora estrictamente necessaria l’atenció presencial, aquesta es realitzarà mitjançant CITA PRÈVIA, concretant-la en el correo electrònic del Centre o telefònicament.

Horari provisional d'atenció telefònica

Matins:  de dilluns a divendres de 9.00 a 14 hores.

Email:  46016440@gva.es      Telèfon: 961 206 075
Direcció: c/Les Palmeres, 1 – Polígono Industrial Virgen de la Salud –  46950 Xirivella