Tancats tots els centres educatius !!

Tancats tots els centres educatius !!

El 24 de març quedaran tancats tots els centres educatius fins a nova comunicació. Els equips directius estaran a disposició dels requeriments que els faci l’administració educativa per a realitzar les tasques específiques que se’ls indiquin i tot el personal de centre estarà a disposició de l’equip directiu de manera que l’atenció a l’alumnat ia les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats educatives de manera no presèncial…

Comments are closed.