TRÀMITS GENERALS

TRÀMITS GENERALS

Si eres una persona interesada en realizar el CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FABRICACIÓN INTELIGENTE, rellena el formulario y te enviaremos información sobre el mismo.

El objetivo de dicho curso es  poder ejercer su actividad en empresas, públicas y privadas, del sector de producción industrial y con un importante componente de automatización, cuyas actividades tengan una clara tendencia a la integración de todos sus sistemas digitales de operación y gestión

PREINSCRIPCIÓN AL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FABRICACIÓN INTELIGENTE

Si ets una persona interessada en realitzar el CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN GESTIÓ D’AIGUA, emplena el formulari i rebràs informació.

L’objectiu del Cicle Superior en Gestió de l’Aigua és desenvolupar la seua activitat en l’administració i en empreses que es dediquen a realitzar el muntatge, l’operació i el manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua, així com en empreses de tractament d’aigües, i la reutilització d’aigües residuals.

FORMULARI SOL·LICITUD INFORMACIÓ DEL CICLE SUPERIOR EN GESTIÓ D’AIGUA

               CALENDARI ESCOLAR 2021-2022

♦ Informació sobre les dates de les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d’Anglés i/o Francés. CONVOCATÒRIA ANY 2022 

♦  Sol·licitud de participació en les proves

♦ Certificat de superació de les proves: pots abonar la taxa online

CONVALIDACIÓ DEL NIVELL B1 DE VALENCIÀ
L’alumnat que haja cursat i aprovat l’assignatura de valencià en tots els cursos d’alguna
de les diferents opcions:

● En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria.
● En 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria i 1r i 2n de batxillerat.
● En els dos cursos d’FP I i en els dos primers cursos d’FP II.

podrà obtindre el certificat B1 (abans grau elemental) de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, sense necessitat de presentar-se a la prova que la Junta
convoca anualment.
Tan sols s’ha de presentar la sol·licitud de convalidació, la fotocòpia del DNI i certificat
de notes que acredite que s’ha superat l’assignatura de valencià en tots els cursos
d’alguna de les opcions, i portar-la a la següent direcció:
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA
c/ Gregori Gea, 14 46009 València
Teniu més informació d’aquest procediment clicant ací.